INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

Psycholog

DIAGNOSTYKA
I PROFILAKTYKA

Diagnoza psychologiczna

Przeprowadzenie standaryzowanych testów psychologicznych oraz obserwacji klinicznej, w celu ustalenia przyczyny trudności dziecka w codziennym funkcjonowaniu. Potwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń i deficytów między innymi w zakresie: depresji dziecięcej, zaburzeń ze spektrum autyzmu, zaburzeń zachowania, tzw. zachowań opozycyjno-buntowniczych, zaburzeń lękowych (w tym np. fobii szkolnej), ADHD, zaburzeń rozwoju intelektualnego i poznawczego.  Rzetelna diagnoza pozwala na ustalenie indywidualnego programu terapii psychologicznej

Konsultacja

Spotkanie ze specjalistą w celu określenia, skonsultowania ewentualnych trudności rozwojowych, emocjonalnych, zaburzeń funkcji poznawczych, percepcyjnych, wykonawczych, przeżyć traumatycznych, w celu podjęcia decyzji czy wymagana jest dalsza diagnostyka i terapia dziecka. Przeprowadzenie dokładnego wywiadu z rodzicami i wstępna obserwacja kliniczna dziecka. Wskazówki dla rodziców

Testy psychologiczne 

Wykonanie standaryzowanych testów psychologicznych z zakresu funkcjonalnych trudności i zaburzeń u dzieci. Najczęściej są to trzy spotkania niezbędne do wykonania konkretnej baterii testów

TERAPIA

Terapia psychologiczna

Cykliczne spotkania z psychologiem, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, wspierające jego rozwój i wyrównujące powstałe na skutek zaburzeń i/lub chorób trudności dziecka w codziennym funkcjonowaniu

Konsultacje dla rodziców

Wyzwania dziecka to również wyzwania rodziców. Wychodząc naprzeciw Państwa problemom zapraszamy na indywidualne konsultacje/diagnozy/terapie rodziców dzieci z wyzwaniami w zakresie codziennego funkcjonowania

Warsztaty dla rodziców

Spotkania grupowe dla rodziców o różnej tematyce, wyjaśniające ewentualne trudności, dające wskazówki jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka. Profilaktyka w zakresie rozwoju emocjonalnego, poznawczego, percepcyjnego

SKUTECZNE TERAPIE

Do diagnozy i terapii wykorzystujemy standaryzowane i rzetelne narzędzia oraz metody diagnostyczne i terapeutyczne 

TERAPIE

Stosowane metody diagnostyczne i terapeutyczne

Diagnostyka prowadzona zgodnie ze "złotymi standardami" w zakresie psychologii i neuropsychologii.

Specjalne potrzeby

Specjalna oferta

Na specjalne potrzeby odpowiadamy specjalną ofertą. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co Tobie może zaoferować Instytut Diagnozy i Terapii Dziecka.

Instytut prowadzi specjalistyczne warsztaty wsparcia naturalnego rozwoju dziecka dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla specjalistów poszczególnych zawodów medycznych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, logopedii, psychologii, pedagogiki w placówkach opieki i wychowania żłobkowego/przedszkolnego. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut ma możliwość udzielania świadczeń w domu pacjenta. Wizyty ustalane są indywidualnie, adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Instytut jest otwarty na wszelkie formy współpracy w zakresie udzielania świadczeń dzieciom i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty i współpracy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

facebook
instagram

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2022