INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

Pedagog

DIAGNOSTYKA
I PROFILAKTYKA

Diagnoza pedagogiczna

Określenie trudności rozwojowych dziecka, stanu wiedzy i umiejętności szkolnych, przeprowadzenie testów gotowości szkolnej.

Konsultacje

Jednorazowe spotkanie z terapeutą w celu określenia ewentualnych trudności dziecka w zakresie codziennego funkcjonowania.

TERAPIA

Terapia pedagogiczna


Działania terapeutyczne nastawione na wsparcie procesów funkcjonowania, uczenia się, nabywania kompetencji społecznych.

Trening Umiejętności społecznych (TUS)

Grupowa forma wsparcia kompetencji społecznych dziecka. 

SKUTECZNE TERAPIE

Do diagnozy i terapii wykorzystujemy standaryzowane i rzetelne narzędzia oraz metody diagnostyczne i terapeutyczne 

TERAPIE

Stosowane metody diagnostyczne i terapeutyczne

Specjalistyczne formy wsparcia dla dzieci z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.

Specjalne potrzeby

Specjalna oferta

Na specjalne potrzeby odpowiadamy specjalną ofertą. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co Tobie może zaoferować Instytut Diagnozy i Terapii Dziecka.

Instytut prowadzi specjalistyczne warsztaty wsparcia naturalnego rozwoju dziecka dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla specjalistów poszczególnych zawodów medycznych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, logopedii, psychologii, pedagogiki w placówkach opieki i wychowania żłobkowego/przedszkolnego. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut ma możliwość udzielania świadczeń w domu pacjenta. Wizyty ustalane są indywidualnie, adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Instytut jest otwarty na wszelkie formy współpracy w zakresie udzielania świadczeń dzieciom i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty i współpracy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

facebook
instagram

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2022