INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

Fizjoterapia

DIAGNOSTYKA
I PROFILAKTYKA

Diagnoza funkcjonalna

Kompleksowa i dokładna ocena rozwoju ruchowego i sensorycznego, badanie funkcjonalne i strukturalne z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi diagnostycznych.

Instruktaż pielęgnacyjny

Instruktaż wspierania rozwoju niemowląt poprzez czynności pielęgnacyjne dnia codziennego w zakresie ubierania, rozbierania, podnoszenie, noszenia, pozycjonowania, itp.

Konsultacje 

Jednorazowa wizyta fizjoterapeutyczna w celu konsultacji ewentualnych trudności rozwojowych. Dokładna analiza wątpliwości rodzica w zakresie rozwoju dziecka.

TERAPIA

Fizjoterapia niemowląt i małych dzieci

Terapia neurorozwojowa metodą NDT-Bobath Baby, z wykorzystaniem technik osteopatycznych i  manualnych, poprzedzona kompleksową diagnostyką funkcjonalną

Fizjoterapia dzieci i młodzieży

Terapia skolioz, wad postawy oraz innych zaburzeń strukturalnych i funkcjonalnych w zakresie układu mięśniowo-kostno-stawowego, poprzedzona kompleksową diagnostyką funkcjonalną

Fizjoterapia dzieci z deficytami neurologicznymi

Kompleksowa i specjalistyczna terapia dzieci z niepełnosprawnością, poprzedzona testami funkcjonalnymi i strukturalnymi, adekwatnymi do głównego problemu dziecka, zgodnie z koncepcją NDT-Bobath i SMART.

SKUTECZNE TERAPIE

Do diagnozy i terapii wykorzystujemy standaryzowane i rzetelne narzędzia oraz metody diagnostyczne i terapeutyczne 

TERAPIE

Stosowane metody diagnostyczne i terapeutyczne

Każde dziecko jest inne, każde jest wyjątkowe i każde rozwija się we własnym, indywidualnym tempie... Czasami potrzebne jest wsparcie tego rozwoju. W Instytucie wykorzystujemy zarówno tradycyjne, jak i najnowsze metody diagnostyczno - terapeutyczne. 

Specjalne potrzeby

Specjalna oferta

Na specjalne potrzeby odpowiadamy specjalną ofertą. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co Tobie może zaoferować Instytut Diagnozy i Terapii Dziecka.

Instytut prowadzi specjalistyczne warsztaty wsparcia naturalnego rozwoju dziecka dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla specjalistów poszczególnych zawodów medycznych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, logopedii, psychologii, pedagogiki w placówkach opieki i wychowania żłobkowego/przedszkolnego. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut ma możliwość udzielania świadczeń w domu pacjenta. Wizyty ustalane są indywidualnie, adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Instytut jest otwarty na wszelkie formy współpracy w zakresie udzielania świadczeń dzieciom i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty i współpracy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

facebook
instagram

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2022