INSTYTUT DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

Cennik

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
INSTYTUTU DIAGNOZY I TERAPII DZIECKA

KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ    (60 min)                                                                           180 zł   
(pierwsza wizyta u fizjoterapeuty, badanie dziecka, testy, omówienie,
zalecenia)

KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ I PISEMNĄ OPINIĄ    (60 min)                                       280 zł

INSTRUKTAŻ PRAWIDŁOWEJ PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT   (60 min)                                                        120 zł
(instruktaż zgodnie z metodą NDT-Bobath, sposoby podnoszenia,
noszenia, pozycjonowania, itp., dostosowane do konkretnego dziecka)

TERAPIA (45 min)                                                                                                                                                        120 zł

SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII O FUNKCJONOWANIU DZIECKA                                                           100 zł
(dotyczy również dzieci uczestniczących w stałej terapii)

KINESIOTAPING                                                                                                                                                             40 zł
(plastrowanie, cena 1 aplikacji)

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ   (180 min)                                                                         500 zł
(3-4 spotkania: wywiad z rodzicem, 2 spotkania z dzieckiem, w tym
konsultacja fizjoterapeutyczna, testy, omówienie, pisemny raport)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA   (60 min)                                                                                     180 zł
(pierwsze lub jednorazowe spotkanie w celu konsultacji trudności dziecka
w zakresie funkcjonowania zmysłów, testy wykluczające/potwierdzające
nieprawidłowości, dotyczy też dzieci z już posiadaną diagnozą)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA Z PISEMNĄ OPINIĄ   (60 min)                                               280 zł

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ (45 MIN)                                                                                  120 zł

SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII O FUNKCJONOWANIU DZIECKA                                               100 zł
(dotyczy również dzieci uczestniczących w stałej terapii)

TERAPIA NEUROTAKTYLNA (45 min)                                                                                                       120 zł

TERAPIA RĘKI  (45 min)                                                                                                                                 120 zł

WARSZTATY INSTYTUTU ZMYSŁÓW   (120 min)                                                                                 60 zł/osobę

KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ   (60 min)                                                                 180 zł
(pierwsza wizyta, badanie dziecka, testy, omówienie)

KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ FUNKCJONALNĄ I PISEMNĄ OPINIĄ   (60 min)                             280 zł

TERAPIA   (30 min)                                                                                                                                           70 zł

TERAPIA   (50 min)                                                                                                                                           120 zł

SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII LOGOPEDYCZNEJ/NEUROLOGOPEDYCZNEJ                       100 zł
(dotyczy również dzieci uczestniczących w stałej terapii)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA   (60 min)                                                                                 200 zł
(pierwsze spotkanie z psychologiem, wywiad, wstępna
 ocena, omówienie)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA Z PISEMNĄ OPINIĄ   (60 min)                                           300 zł

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA   (180 min)                                                                                      500-1000 zł
(3 spotkania, badanie, testy, omówienie, pisemny raport,
 cena zależna od ilości wykonanych testów i konkretnego narzędzia do badania)

TESTY PSYCHOLOGICZNE   (60 min)                                                                                                  100-500 zł
(wykonanie pojedynczych testów psychologicznych)

MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA   (150 min)                        450 zł
(badanie, omówienie, pisemny raport)

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA   (45 min)                                                                                              120 zł

SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII PSYCHOLOGICZNEJ                                                                 100 zł
(dotyczy również dzieci uczestniczących w stałej terapii)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA   (60 min)                                                                              180 zł 
(pierwsza wizyta, wywiad, badanie, omówienie)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA Z PISEMNĄ OPINIĄ   (60 min)                                        280 zł

DIAGNOZA PEDAGOGICZNA   (150 min)                                                                                         450 zł     
(diagnostyka m.in. gotowości szkolnej, trudności szkolnych,
wywiad, badanie, testy, omówienie, pisemny raport) 

MONACHIJSKA FUNKCJONALNA DIAGNOSTYKA ROZWOJOWA   (150 min)                      450 zł
(badanie, omówienie, pisemny raport)

TERAPIA PEDAGOGICZNA (45 min)                                                                                                  120 zł

SPORZĄDZENIE PISEMNEJ OPINII O FUNKCJONOWANIU DZIECKA                                       100 zł

(dotyczy również dzieci uczestniczących w stałej terapii)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA   (50 min)                                                                                          150 zł
(pierwsza wizyta, wywiad, ocena, omówienie, zalecenia)

KONSULTACJA SPECJALISTYCZNA + JADŁOSPIS   (50 min)                                                              250 zł
(konsultacja z ułożeniem indywidualnego jadłospisu)

PAKIET MEDIUM   (50 min)                                                                                                                              250 zł
(konsultacja specjalistyczna, kontakt mailowy do 4 tygodni po wizycie)

PAKIET PREMIUM   (50 min)                                                                                                                           350 zł
(konsultacja specjalistyczna, przygotowanie indywidualnego
jadłospisu, kontakt mailowy do 4 tygodni po wizycie)

PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO JADŁOSPISU                                                                             150 zł  
(przygotowanie jadłospisu według wskazań lekarskich,
wysłanie drogą mailową)

KONSULTACJA Z DIAGNOZĄ    (60 min)                                                                                                              180 zł   
(pierwsza wizyta, badanie, testy, omówienie,
zalecenia)

TERAPIA (45 min)                                                                                                                                                        120 zł

WARSZTATY INSTUTUTU ZMYSŁÓW   (120 min)                                                                                     60 zł/osoba

Specjalne potrzeby

Specjalna oferta

Na specjalne potrzeby odpowiadamy specjalną ofertą. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co Tobie może zaoferować Instytut Diagnozy i Terapii Dziecka.

Instytut prowadzi specjalistyczne warsztaty wsparcia naturalnego rozwoju dziecka dla rodziców oraz profesjonalne szkolenia dla specjalistów poszczególnych zawodów medycznych. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut udziela świadczeń z zakresu fizjoterapii, logopedii, psychologii, pedagogiki w placówkach opieki i wychowania żłobkowego/przedszkolnego. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółów oferty.

Instytut ma możliwość udzielania świadczeń w domu pacjenta. Wizyty ustalane są indywidualnie, adekwatnie do potrzeb pacjenta.

Instytut jest otwarty na wszelkie formy współpracy w zakresie udzielania świadczeń dzieciom i młodzieży. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów oferty i współpracy.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

facebook
instagram

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone © 2022